Βρέθηκαν παπουτσάκια στο καράβι

Ανακοινώσεις για αντικείμενα που χάθηκαν ή βρέθηκαν σε κάποιο αναρριχητικό πεδίο
Post Reply
yianpet
Posts: 23
Joined: 08 Dec 2008 17:06

Βρέθηκαν παπουτσάκια στο καράβι

Post by yianpet »

Βρέθηκαν παπουτσάκια στο καράβι και περιμένουν τον ιδιοκτήτη τους να τα αναζητήσει...

Post Reply