ΒΡΥΣΗ ΕΥΒΟΙΑ ΥΛΙΚΑ

Ανακοινώσεις για αντικείμενα που χάθηκαν ή βρέθηκαν σε κάποιο αναρριχητικό πεδίο
Post Reply
pothitakis
Posts: 12
Joined: 17 Jun 2011 10:41
Location: Αθήνα

ΒΡΥΣΗ ΕΥΒΟΙΑ ΥΛΙΚΑ

Post by pothitakis »

Την Κυριακή 17/07/2016 μαζεύτηκαν από τη διαδρομή sunday morning δυο καραμπίνερ πιθανόν από εγκατάλειψη στη συγκεκριμένη διαδρομή. Όποιον τον αφορούν τα συγκεκριμένα υλικά ας επικοινωνήσει μαζί μου.

Post Reply