Velouchi - Seintani - SW. Face

Nika - Koutsoumpi

Mixed, Traditional

The first ascent of the route "Nika - Koutsoumpi" (II PD+ M2+ 40°, 200m) was realized on 18/1/2009 by D. Nikas - G. Koutsoumpis.

Source: D. Nikas
Photographs:
Translation: Routes.gr
Editing: Routes.gr
Area: Velouchi
Location: Seintani
Published: 2018-09-28
Modified: 2018-09-28