Tzoumerka - N. Face

Louki tou agrofilaka

Mixed, Traditional

The first ascent of the route "Louki tou agrofilaka" (55° (70°), 500m) was realized on 27/4/1986 by P. Sotiropoulos - A. Karras and M. Vasileiou - S. Koukoumpis.

Nikos Roditis in "Avoidance" variation

Source: Anevenontas i. 25, Korfes i. 142, G. Theocharopoulos
Photographs: N. Roditis
Translation: E. Katsikerou
Editing: Routes.gr
Area: Tzoumerka
Location:
Published: 2003-05-01
Modified: 2017-12-02