Τύμφη - Τσούκα Ρόσσα - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Βόρεια Τσούκα Ρόσσας

Mixed, Traditional

Η "Βόρεια Τσούκα Ρόσσας" (M5, AI5 400μ) ανοίχτηκε στις 30/3/2018 από τους Γ. Τορέλι - Τ. Μουτάφη - Γ. Βουτυρόπουλο.

Η γραμμή σκαρφαλώθηκε για πρώτη φορά σε ζεστή ημέρα, άλλα βρέθηκε σε πολύ καλές συνθήκες με neve και αλπικό πάγο. Σκαρφαλώθηκε σε 9ω.

Αρχικά ακολουθεί περίπου την καλοκαιρινή "Αυγουστιάτικος Βοριάς" για να συνεχίσει δεξιά και να συναντήσει στην έβδομη σχοινιά το "Αρχοντόπουλο".

Η 1η, 3η, 6η και 9η σχοινιά είναι οι πιο ενδιαφέρουσες. Η 1η ασφαλίζεται μέτρια και οι υπόλοιπες ικανοποιητικά.

Στη διαδρομή δεν υπάρχει καμιά μόνιμη ασφάλεια. Απαραίτητα υλικά είναι 6 παγόβιδες, 3-4 καρφιά, cams από micro μέχρι #3, μια σειρά καρύδια.

Το πάνω τμήμα της διαδρομής

Το κάτω τμήμα της διαδρομής

Πηγή: Γ. Βουτυρόπουλος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Τσούκα Ρόσσα
Δημοσίευση: 2018-09-15
Τροποποίηση: 2018-09-15