Παρνασσός - Γεροντόβραχος - Β. Ορθοπλαγιά

Sugar mountain

Mixed, Traditional

Η "Sugar mountain" (II 2+ M1+, 180μ) ανοίχτηκε στις 15/2/1983 από τον S. Florian (μοναχικά).

Το δυσκολότερο πέρασμα της διαδρομής, βρίσκεται αριστερά από μικρή σπηλιά και είναι συνήθως παγωμένο.

Η γραμμή αυτή, όπως και άλλες γειτονικές, έχει γνωρίσει πολλές παραλλαγές, ανάλογα με την ποσότητα του χιονιού και τις συνθήκες που επικρατούν στην ορθοπλαγιά.

Μια καταγεγραμμένη παραλλαγή που αποφεύγει το παγωμένο πέρασμα από τα δεξιά, έγινε στις 26/1/1985 από τους Β. Γραβάνη - Γ. Κυρκούλη και ονομάστηκε "Γιώργος".

Μια άλλη παραλλαγή που ακολουθεί στην αρχή την προηγούμενη και τελικά βγαίνει στην κορυφή δεξιότερα από την κανονική διαδρομή, έγινε στις 2/2/1997 από τους Β. Γραβάνη - Σ. Γεωργουλή και ονομάστηκε "Δεξιά έξοδος".

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 12 - τ. 13
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Παρνασσός
Τοποθεσία: Γεροντόβραχος
Δημοσίευση: 2006-08-21
Τροποποίηση: 2011-05-27