Παρνασσός - Γεροντόβραχος - Β. Ορθοπλαγιά

Ρόκο

Mixed, Traditional

Η διαδρομή "Ρόκο" (II 5 M4, 180μ) ανοίχτηκε στις 7/2/2000 από τους Δ. Μπακάλη - Γ. Βουτυρόπουλο - Ν. Κουτσούκη και Δ. Μπουραζάνη - Χ. Μπελογιάννη, χωρισμένους σε δυο σχοινοσυντροφιές.

Οι δυο παρέες ακολούθησαν διαφορετικό δρόμο για ξεκίνημα, σε μια περιοχή με μικτά ανάμεσα στο "Ουράνιο τόξο" και την "Χλιδή", για να συναντηθούν τελικά στο 2ο ρελέ και να βγουν μαζί στην κορυφή από την έξοδο του "Ουράνιου τόξου".

Η γραμμή που ακολούθησε η σχοινοσυντροφιά των Δ. Μπακάλη - Γ. Βουτυρόπουλο - Ν. Κουτσούκη ξεκινάει κοντά στο "Ουράνιο τόξο", βαθμολογήθηκε με (II 3 M3, 170μ) και ονομάστηκε "Ρόκο I".

Η γραμμή που ακολούθησε η σχοινοσυντροφιά των Δ. Μπουραζάνη - Χ. Μπελογιάννη ξεκινάει αριστερά από τη "Χλιδή", βαθμολογήθηκε με (II 5 M4, 180μ) και ονομάστηκε "Ρόκο II".

Απαραίτητα υλικά για την επανάληψή τους είναι μερικά καρφιά, μια σειρά καρύδια και μερικά friends.

Η πρώτη επανάληψη της "Ρόκο II" έγινε στις 13/1/2001 από τους Γ. Βουτυρόπουλο - Λ. Μάνδρου.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 9
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Παρνασσός
Τοποθεσία: Γεροντόβραχος
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27