Παρνασσός - Κούβελος - Ν. Ορθοπλαγιά

Πρωτότοκος

Rock, Traditional

Ο «Πρωτότοκος» (VII+, 350μ) ανοίχτηκε στις 9-10/8/2003 από τους Χ. Κουνιάκη - Δ. Τιτόπουλο. Η γραμμή ξεκινά 60μ δεξιά της «Νεροσυρμής» και έχει υψομετρική διαφορά 315μ.

Για την επανάληψή της χρειάζονται μια σειρά καρύδια, μια σειρά friends και ιμάντες.

Υποχώρηση μπορεί να γίνει από την παραλλαγή της «Νεροσυρμής», όπου μετά από τρεις σχοινιές και ένα ραπέλ 30μ καταλήγει σε ράμπα που οδηγεί (περπατώντας) στην έξοδο και των άλλων διαδρομών.

Η πρώτη επανάληψη της διαδρομής έγινε στις 17/7/2004 από τους Γ. Βουτυρόπουλο - Γ. Καλογερόπουλο, οι οποίοι ελευθέρωσαν το αρχικό A1 της 3ης σχοινιάς, βαθμολογώντας το με VII.

Το πάνω τμήμα της διαδρομής.

Το κάτω τμήμα της διαδρομής.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 23 - τ. 28
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Παρνασσός
Τοποθεσία: Κούβελος
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2017-12-31