Τζουμέρκα - Α. Ορθοπλαγιά

Πρώτη επαφή

Ice, Traditional

Η "Πρώτη επαφή" (III WI3+, 100μ) ανοίχτηκε στις 25/1/2004 από τους Γ. Ροκά - Γ. Κάλλο - Α. Συκάρη.

Η πρώτη επανάληψή της έγινε στις 26/1/2004 από τους Μ. Μεσαρχάκη - Ν. Λουκάκη - Β. Ναξάκη.

Στις 7/1/2015 σκαρφαλώθηκε από τους Γ. Θεοχαρόπουλο - Η. Μωϋσίδη το υπόλοιπο τμήμα μέχρι την κορυφή, ξεπερνώντας δυο επιπλέον όρθιους παγοκαταρράκτες. Έτσι, το συνολικό ανάπτυγμα είναι 300μ και ολόκληρη η διαδρομή βαθμολογείται ως (III WI3+, 300μ).

Η περιγραφή των σχοινιών που ακολουθεί αναφέρεται στην πλήρη γραμμή μέχρι την κορυφή και έχουν διαφορετικό μήκος από αυτές της αρχικής διαδρομής.

Η 1η σχοινιά (WI3+, 60μ) δεν διαθέτει ρελέ το οποίο πρέπει να γίνει στα δεξιά σε δέντρο.

Η 2η σχοινιά (WI3+, 60μ) δεν διαθέτει ρελέ το οποίο πρέπει να γίνει σε πάγο ή χιόνι.

Η 3η σχοινιά (WI1, 60μ) δεν διαθέτει ρελέ το οποίο πρέπει να γίνει σε πάγο ή χιόνι.

Η 4η σχοινιά (WI2, 60μ) δεν διαθέτει ρελέ το οποίο πρέπει να γίνει σε πάγο ή χιόνι.

Η 5η σχοινιά (WI1, 60μ) δεν διαθέτει ρελέ το οποίο πρέπει να γίνει σε πάγο ή χιόνι.

Η διαδρομή ξεκινάει σε υψόμετρο 1450μ και βρίσκεται στην Γιόριζα, στην ανατολική ορθοπλαγιά του Γερακοβουνίου.

Για την πρόσβαση, αν αφήσουμε το αυτοκίνητο στα 1000μ υψόμετρο, στο πρώτο ρέμα μετά τους Μελισσουργούς προς το Γερακοβούνι, χρειάζεται 1ω και 40λ περπάτημα σε σκληρό χιόνι.

Σκίτσο της αρχικής διαδρομής

Πηγή: Γ. Θεοχαρόπουλος (mountain-sports.gr), Ανεβαίνοντας τ. 25
Φωτογραφίες: Η. Μωϋσίδης
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τζουμέρκα
Τοποθεσία:
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2017-11-28