Φαλακρό - Καρτάλκα - Ν. Ορθοπλαγιά

Ουράνια σκάλα

Rock, Traditional

Η "Ουράνια σκάλα" (6a, 130μ) ανοίχτηκε στις 1/7/2012 από τους Α. Μπόσκο - Α. Λυμπεράκη - Κ. Λίτσα.

Πηγή: Α. Μπόσκος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Φαλακρό
Τοποθεσία: Καρτάλκα
Δημοσίευση: 2018-09-16
Τροποποίηση: 2018-09-16