Βελούχι - Σεϊντάνι - ΝΔ. Ορθοπλαγιά

Νίκα - Κουτσούμπη

Mixed, Traditional

Η διαδρομή "Νίκα - Κουτσούμπη" (ΙΙ PD+ Μ2+ 40°, 200μ) ανοίχτηκε στις 18/1/2009 από τους Δ. Νίκα - Γ. Κουτσούμπη.

Η διαδρομή κινείται αριστερά από την "Μανωλούκου - Λήντερ", κατά μήκος του πιλιέ που σχηματίζεται στην δυτική πλευρά της ορθοπλαγιάς. Η αρχή της διαδρομής ξεκινάει από ένα φαρδύ λούκι, αριστερά από μεγάλο χαρακτηριστικό πύργο στην βάση του πιλιέ, και στο πρώτο μισό της ακολουθεί διαδοχικά χιόνινα λούκια με κλίση που κυμαίνεται από 35° έως 45° και χωρίζονται από ενδιάμεσα βράχινα περάσματα δυσκολίας μέχρι M2. Μετά τα πρώτα 100μ περίπου, η διαδρομή καταλήγει στην βάση μεγάλου βράχινου μπλοκ, το όποιο παρακάμπτεται από εύκολα περάσματα προς τα δεξιά. Στην συνέχεια κατευθύνεται προς τα αριστερά και μετά ευθεία επάνω σε εκτεθειμένη πλάκα μήκους περίπου 5μ - 6μ και δυσκολίας M2+ που οδηγεί σε μια οριζόντια πολύ στενή κόψη μήκους 20μ - 25μ στην κορυφή του πιλιέ, όπου βρίσκεται και η έξοδος της διαδρομής.

Η επιστροφή γίνεται από την κλασική διαδρομή ανάβασης στην κορυφή Σεϊντάνι, στην κόψη αριστερά από την διαδρομή.

Για την επανάληψη, χρήσιμα υλικά είναι ένα μισό ή δίδυμο σχοινί, 1-2 αλουμινογωνιές για τα χιόνινα κομμάτια καθώς και 1-2 σχισμόκαρφα για την πλάκα πριν την οριζόντια κόψη. Λόγω της μεγάλης σαθρότητας του βράχου σε όλο σχεδόν το μήκος της διαδρομής αλλά και των εκτεταμένων λιθοπτώσεων που παρατηρούνται, είναι προφανές ότι κυρίως η ποιότητα αλλά και η ποσότητα του χιονιού επιφέρει μεγάλες μεταβολές στην δυσκολία και στην επικινδυνότητα που παρουσιάζει.

Πηγή: Δ. Νίκας
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βελούχι
Τοποθεσία: Σεϊντάνι
Δημοσίευση: 2018-09-28
Τροποποίηση: 2018-09-28