Παρνασσός - Κούβελος - Ν. Ορθοπλαγιά

Μπάμπης Τσουπράς

Rock, Traditional

Η «Μπάμπης Τσουπράς» (VII A1, 580μ) ανοίχτηκε σε δυο ημέρες (36 ώρες) στις 27-28/5/2000 από τους Γ. Βουτυρόπουλο - Σ. Καράμπαμπα. Πρόκειται για μια διαδρομή περιπέτειας, με αρκετές δύσκολες και απαιτητικές σχοινιές (υποχρεωτικό VII-), που ακολουθεί φυσική γραμμή και είναι εξοπλισμένη με ελάχιστες μόνιμες ασφάλειες.

Στις 6/7/2002 έγινε η πρώτη επανάληψη της διαδρομής σε μία μέρα (14 ώρες) από τους Γ. Τορέλλι - Γ. Γκάλιο.

Το πάνω τμήμα της διαδρομής.

Το κάτω τμήμα της διαδρομής.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 10 - τ. 19
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Παρνασσός
Τοποθεσία: Κούβελος
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27