Πάρνηθα - Κάτω Φλαμπούρι

Μιχαηλίδη - Τσαμακίδη - Λιάγκου - Ιδοσίδη

Rock, Traditional

Η «Μιχαηλίδη - Τσαμακίδη - Λιάγκου - Ιδοσίδη» (V, 100μ), γνωστή και ως «Κλασική», ανοίχτηκε στις 22/11/1953 από τους Γ. Μιχαηλίδη - Γ. Τσαμακίδη - Δ. Λιάγκο - Π. Ιδοσίδη.

Η διαδρομή, η οποία είναι η παλαιότερη στο Φλαμπούρι και μια από τις παλαιότερες στην Αττική, κινείται σε μια από τις χαρακτηριστικότερες φυσικές γραμμές της ορθοπλαγιάς.

Τα αρχικά των αναρριχητών που πραγματοποίησαν την πρώτη ανάβαση το 1953 είναι χαραγμένα στο βράχο, στο ξεκίνημα της διαδρομής.

Η 1η σχοινιά ξεκινάει στη βάση της κόψης και κινείται σε εύκολο πεδίο που προσφέρει αρκετές δυνατότητες φυσικής ασφάλισης, μέχρι πατάρι όπου γίνεται το ρελέ (1 πλακέτα και 1 παλιό καρφί).

Η 2η σχοινιά ξεκινάει ευθεία πάνω από το πρώτο ρελέ, μετά το πρώτο βύσμα φεύγει λίγο αριστερά και πάνω σε δίεδρο ομοιόμορφης δυσκολίας στο οποίο και κινείται μέχρι ένα μικρό πατάρι, από εκεί φεύγει αμέσως δεξιά σε μικρή πλάκα μέχρι να συναντήσει ένα δεύτερο και μεγαλύτερο πατάρι, όπου και γίνεται το ρελέ (2 πλακέτες). Η σχοινιά είναι εξοπλισμένη με 6 πλακέτες και παίρνει καλές ενδιάμεσες φυσικές ασφάλειες.

Η 3η σχοινιά ακολουθεί το σχισμοδίεδρο δεξιά από τα βύσματα της «666» και είναι εξοπλισμένη με 3 πλακέτες. Η έξοδος μπορεί να γίνει είτε αριστερά ακολουθώντας την αριστερή πλακέτα για να καταλήξει σε έτοιμο ρελέ πάνω από μικρό αρνητικό πέρασμα, είτε ακολουθώντας την δεξιά πλακέτα που δεν καταλήγει σε έτοιμο ρελέ, το οποίο όμως μπορεί εύκολα να γίνει με φυσικές ασφάλειες.

Απαραίτητα υλικά για την επανάληψη της διαδρομής είναι μια σειρά καρύδια και ιμάντες.

Η επιστροφή γίνεται είτε με ραπέλ (προσοχή, αν τα σχοινιά είναι 50άρια, το δεύτερο ραπέλ καταλήγει σε πατάρι από το οποίο απαιτείται καταρρίχηση), είτε με 40λ περπάτημα ακολουθώντας το μονοπάτι της κόψης με κατεύθυνση προς την πόλη.

Πηγή: Γ. Χαζίρης, Α. Χαζίρης, Γ. Καγιαυτάκης
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Πάρνηθα
Τοποθεσία: Κάτω Φλαμπούρι
Δημοσίευση: 2008-05-29
Τροποποίηση: 2011-12-01