Παρνασσός - Τσάρκος - Β. Ορθοπλαγιά

Μιχαηλίδη - Πνευματικού

Rock, Mixed, Traditional

Η «Μιχαηλίδη - Πνευματικού» (V-, 450μ) ανοίχτηκε το 1974 από τους Γ. Μιχαηλίδη - Λ. Πνευματικό.

Επαναλήφθηκε για πρώτη φορά σαν χειμερινή στις 7/3/1998 από τους Η. Μπρούτζο - Α. Αγαπητίδη και Π. Κανελλόπουλο - Δ. Γεροντάκη.

Η σχετικά απομονωμένη και αισθητική αυτή γραμμή, κινείται σε όλο σχεδόν το μήκος του σπιρουνιού του Τσάρκου.

Η χειμερινή διαδρομή ξεκινά δεξιά από το πιλιέ, σε χωμένο δίεδρο (V-, 3μ) και στη συνέχεια ακολουθεί πεδίο χιονιού (35°, 35μ) μέχρι το σημείο που γίνεται το πρώτο ρελέ. Μετά ακολουθεί τον ευκολότερο δρόμο πάνω στο σπιρούνι, όπου τα σύντομα πεδία χιονιού διαδέχεται ο βράχος και αντίστροφα, προσφέροντας ποικιλία και ενδιαφέρον, χωρίς υπερβολικές δυσκολίες. Αποτελείται από 13 σχοινιές, αν και κάποιες από αυτές θα μπορούσαν να ενωθούν σε μεγαλύτερες.

Χρήσιμα υλικά για την επανάληψή της είναι μια σειρά καρύδια, friends, καρφιά και ιμάντες. Για χειμερινή επανάληψη χρειάζονται επιπλέον 2 αλουμινογωνιές.

Η πρόσβαση στην διαδρομή γίνεται από το διάσελο του Τσάρκου, κατεβαίνοντας προς τη χαράδρα της Βελίτσας (30λ).

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 2
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Παρνασσός
Τοποθεσία: Τσάρκος
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27