Παρνασσός - Κούβελος - Ν. Ορθοπλαγιά

Μιχαηλίδη - Παυλίδη - Νικολάου

Rock, Traditional

Η «Μιχαηλίδη - Παυλίδη - Νικολάου» (IV, 450μ) ανοίχτηκε στις 25/3/1959 από τους Γ. Μιχαηλίδη - Μ. Παυλίδη - Α. Νικολάου και ήταν η πρώτη αναρρίχηση στην ορθοπλαγιά του Κούβελου.

Πηγή: Routes.gr
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Παρνασσός
Τοποθεσία: Κούβελος
Δημοσίευση: 2009-12-04
Τροποποίηση: 2011-05-27