Πάρνηθα - Νότιο Άρμα

Μεγάλη σεμινέ

Rock, Traditional

Η διαδρομή «Μεγάλη σεμινέ» (IV+, 100μ) ανοίχτηκε το 1950 από τους Γκ. Πολυκράτη - Σ. Βασιλόπουλο.

Η 1η σχοινιά (45μ) ακολουθεί τη χαρακτηριστική σεμινέ, περνώντας σε δυο σημεία από σφηνωμένες πέτρες (IV+, 2 καρφιά) μέχρι να φτάσει σε μεγάλο πατάρι. Η σχοινιά αυτή προσφέρει όμορφες κινήσεις δίεδρου και καμινάδας.

Η 2η σχοινιά (55μ) συνεχίζει ευθεία πάνω σε ένα σύμπλεγμα εύκολων δίεδρων (IV, 1 καρφί) μέχρι την έξοδο.

Η επιστροφή μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής γίνεται κατηφορίζοντας προς τα αριστερά, 20λ μέχρι την αρχή του πεδίου.

Πηγή: Γ. Καγιαυτάκης, Α. Ορφανάκος
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Πάρνηθα
Τοποθεσία: Νότιο Άρμα
Δημοσίευση: 2010-01-04
Τροποποίηση: 2011-12-21