Τζουμέρκα - Β. Ορθοπλαγιά

Λευκή πολιορκία

Ice, Traditional

Η "Λευκή πολιορκία" (VI WI5+, 850μ) ανοίχτηκε στις 18/2/2015 από τους Γ. Θεοχαρόπουλο - Γ. Τορέλλι - Β. Μαυρόπουλο.

Η 1η σχοινιά (WI4, 30μ) διαθέτει ρελέ στα αριστερά σε 2 πλακέτες.

Η 2η σχοινιά (WI4+, 45μ) διαθέτει ρελέ στα αριστερά σε 1 πλακέτα με δυνατότητα ενίσχυσης με φορητή ασφάλεια.

Η 3η σχοινιά (WI2+, 30μ) δεν διαθέτει ρελέ το οποίο πρέπει να γίνει στα δεξιά σε πάγο ή χιόνι.

Η 4η σχοινιά (WI3+, 40μ) διαθέτει ρελέ στα αριστερά σε 1 πλακέτα με δυνατότητα ενίσχυσης με φορητή ασφάλεια.

Η 5η σχοινιά (WI1, 60μ) δεν διαθέτει ρελέ το οποίο πρέπει να γίνει σε πάγο ή χιόνι.

Η 6η σχοινιά (WI1, 60μ) διαθέτει ρελέ στα αριστερά σε 1 πλακέτα με δυνατότητα ενίσχυσης με φορητή ασφάλεια.

Η 7η σχοινιά (WI4, 55μ) διαθέτει ρελέ στα αριστερά σε 1 πλακέτα με δυνατότητα ενίσχυσης με φορητή ασφάλεια.

Η 8η σχοινιά (WI3, 50μ) διαθέτει ρελέ στα δεξιά σε 1 πλακέτα με δυνατότητα ενίσχυσης με φορητή ασφάλεια.

Η 9η σχοινιά (WI1, 60μ) δεν διαθέτει ρελέ το οποίο πρέπει να γίνει σε πάγο ή χιόνι.

Η 10η σχοινιά (WI1, 60μ) δεν διαθέτει ρελέ το οποίο πρέπει να γίνει σε πάγο ή χιόνι.

Η 11η σχοινιά (WI1, 60μ) δεν διαθέτει ρελέ το οποίο πρέπει να γίνει σε πάγο ή χιόνι.

Η 12η σχοινιά (WI1, 60μ) δεν διαθέτει ρελέ το οποίο πρέπει να γίνει σε πάγο ή χιόνι.

Η 13η σχοινιά (WI1, 60μ) δεν διαθέτει ρελέ το οποίο πρέπει να γίνει σε πάγο ή χιόνι.

Η 14η σχοινιά (WI4+, 50μ) διαθέτει ρελέ στα δεξιά σε 1 πλακέτα και 1 καρφί.

Η 15η σχοινιά (WI5, 60μ) διαθέτει ρελέ στα αριστερά σε 1 πλακέτα με δυνατότητα ενίσχυσης με φορητή ασφάλεια.

Η 16η σχοινιά (WI2, 20μ) δεν διαθέτει ρελέ το οποίο πρέπει να γίνει σε πάγο (σπηλιά).

Η 17η σχοινιά (WI5+, 40μ) δεν διαθέτει ρελέ το οποίο πρέπει να γίνει σε δέντρο.

Η διαδρομή ξεκινάει σε υψόμετρο 1360μ και η πρόσβαση γίνεται από το καταφύγιο Πραμάντων με 40λ περπάτημα σε σκληρό χιόνι.

Πηγή: Γ. Θεοχαρόπουλος (mountain-sports.gr)
Φωτογραφίες: Β. Μαυρόπουλος
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τζουμέρκα
Τοποθεσία:
Δημοσίευση: 2017-11-12
Τροποποίηση: 2017-11-28