Παρνασσός - Γεροντόβραχος - Β. Ορθοπλαγιά

Κουτί της Πανδώρας

Mixed, Traditional

Το "Κουτί της Πανδώρας" (III M5+ A0, 150μ) ολοκληρώθηκε και σκαρφαλώθηκε στις 27/2/2001 από τους Κ. Γαβριήλ - Κ. Τσούλκα.

Τον Ιανουάριο του 1998, οι Κ. Γαβριήλ - Κ. Τσούλκας έκαναν την πρώτη προσπάθεια πάνω στη γραμμή αυτή. Στόχος τους ήταν να βρεθεί κάποιος δρόμος για να σκαρφαλωθεί ο δύσκολος τοίχος των 50μ που οδηγεί στη μεγάλη ράμπα χιονιού. Η προσπάθεια εγκαταλείφθηκε ύστερα από πτώση του Κ. Τσούλκα στη 2η σχοινιά. Στην επόμενη προσπάθεια τον Απρίλιο του 1999 ο Κ. Τσούλκας έφθασε στο R2 ξεπερνώντας το αρνητικό πέρασμα τεχνητά πάνω σε επισφαλή καρύδια (Α2). Τον χειμώνα του 2000 οι Α. Καραπετάκος - Ν. Σακελαρίου προσπάθησαν να σκαρφαλώσουν τον τοίχο από μια μικτή ράμπα αριστερότερα, η οποία όμως τερματίζει σε αρνητικό βράχο, οπότε η προσπάθειά τους σταμάτησε εκεί. Τον Ιανουάριο του 2001 οι Κ. Γαβριήλ - Δ. Γεροντάκης έφθασαν στο R2 και στο αρνητικό τοποθέτησαν ένα καρφί με σκοπό μελλοντική ελεύθερη επανάληψη. Επίσης βρήκαν το R1 εξοπλισμένο με δυο καρφιά από άγνωστους αναρριχητές. Τελικά, στην τελευταία προσπάθεια στις 27/2/2001 από τους Κ. Γαβριήλ - Κ. Τσούλκα, το αρνητικό ξεπεράστηκε με ξεκούραση στο καρφί (Α0) και η διαδρομή ολοκληρώθηκε.

Η πρώτη επανάληψη της διαδρομής έγινε στις 4/3/2001 από τους Χ. Μπελογιάννη - Γ. Βουτυρόπουλο - Σ. Λαζαρίδη. Η πρώτη ελεύθερη επανάληψη της διαδρομής έγινε στις 27/2/2008 από τους Γ. Τορέλλι - Ν. Χατζή, οι οποίοι βαθμολόγησαν το αρχικό M5+ A0 με M5/M5+.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 13, Γ. Τορέλλι
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Παρνασσός
Τοποθεσία: Γεροντόβραχος
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27