Παρνασσός - Κούβελος - Ν. Ορθοπλαγιά

Ο Καλός, ο κακός και ο άσχημος

Rock, Traditional

Η διαδρομή «Ο Καλός, ο κακός και ο άσχημος» (VIII+ A0, 280μ) ανοίχτηκε στις 24-25/6/2000 από τους Α. Γράψα - Ν. Σακελαρίου.

Η γραμμή συνδυάζει παραδοσιακή με αθλητική αναρρίχηση.

Για την επανάληψή της είναι απαραίτητη μια σειρά καρύδια, friends και ιμάντες. Συγκεκριμένα, τα friends που χρειάζονται στην αρχή της 5ης σχοινιάς είναι το #3.5 ή #4 της Wild Country, ή το #3 ή #3.5 της Camalot.

Η επιστροφή μπορεί να γίνει με ραπέλ από τα ίδια ρελέ, αλλά χρειάζονται προσοχή τα δυο πρώτα ραπέλ.

Η πρώτη επανάληψη της διαδρομής έγινε στις 1/7/2000 από τους Γ. Βουτυρόπουλο - Σ. Καράμπαμπα - Χ. Τσούτσια.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 10, Α. Γράψας
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Παρνασσός
Τοποθεσία: Κούβελος
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27