Παρνασσός - Κούβελος - Ν. Ορθοπλαγιά

Ιππόκαμπος

Rock, Traditional

Η διαδρομή «Ιππόκαμπος» (7c+ A0, 310μ) ολοκληρώθηκε και σκαρφαλώθηκε τον Ιούλιο 2010 από τους Κ. Ρούσσο - Στ. Κωνσταντακόπουλο - Γ. Αλιφέρη.

Η γραμμή κινείται ανάμεσα στις «Μπάμπης Τσουπράς» και «Δόγμα».

Για την επανάληψη της διαδρομής απαιτούνται μια πλήρης σειρά από καρύδια και friends, καθώς και δυο 60άρια σχοινιά.

Η πρώτη ελεύθερη επανάληψη της 2ης σχοινιάς (pink point με τη 2η προσπάθεια) έγινε στις 28/6/2011 από τον Α. Θανόπουλο με την Κ. Κολλύρου και βαθμολογήθηκε με IX+. Η ασφάλιση έγινε μόνο με τις υπάρχουσες πλακέτες, ενώ στο run-out χρειάστηκε ένας ιμάντας σε μυτίκι. Επίσης, στις 2/7/2011 έγινε η πρώτη ελεύθερη επανάληψη της 7ης σχοινιάς (on sight) από τον Α. Θανόπουλο με τον Κ. Ρούσσο. Σε καμιά από τις δυο προσπάθειες δεν έγινε ολοκληρωμένη ελεύθερη ανάβαση όλης της διαδρομής που κρίνεται ως σοβαρή, τεχνικά δύσκολη και συνολικά εξαιρετική διαδρομή.

Πηγή: Κορφές τ. 205, Α. Θανόπουλος
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Παρνασσός
Τοποθεσία: Κούβελος
Δημοσίευση: 2011-08-29
Τροποποίηση: 2011-08-29