Παρνασσός - Κούβελος - Ν. Ορθοπλαγιά

Godzilla compi

Rock, Traditional

Η «Godzilla compi» (VII- A1, 530μ) ολοκληρώθηκε και σκαρφαλώθηκε στις 8-9/8/2009 από τους Γ. Βουτυρόπουλο - Α. Γράψα - Β. Ζέκη.

Δεν πρόκειται για μια εξ' ολοκλήρου νέα γραμμή, αλλά συνδυασμό παλαιότερων προσπαθειών (Δ. Σωτηράκη, «Οικογενειακή υπόθεση») που ενώθηκαν με 5 νέες σχοινιές πάνω από το πατάρι με τα δέντρα για να δώσουν μια πιο direct συνέχεια.

Το πατάρι με τα δέντρα προσφέρει χώρο για άνετη διανυκτέρευση 2-3 ατόμων.

Το πάνω τμήμα της διαδρομής.

Το κάτω τμήμα της διαδρομής.

Πηγή: Γ. Βουτυρόπουλος
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Παρνασσός
Τοποθεσία: Κούβελος
Δημοσίευση: 2009-11-09
Τροποποίηση: 2011-05-27