Παρνασσός - Κούβελος - Ν. Ορθοπλαγιά

Δια πυρός και σιδήρου

Rock, Traditional

Η διαδρομή «Δια πυρός και σιδήρου» (7b A2, 120μ) σκαρφαλώθηκε στις 19/9/2011 από τον Γ. Τορέλλι με την βοήθεια του Χ. Κουτρούμπα. Η ολοκλήρωση του ανοίγματος της διαδρομής έγινε στις 7/6/2009 από τους Γ. Τορέλλι - Ν. Καρύμπαλη, ενώ είχαν προηγηθεί δυο προσπάθειες των Γ. Τορέλλι - Θ. Σωτηρόπουλου όπου ανοίχθηκαν οι δυο πρώτες σχοινιές.

Η γραμμή βρίσκεται στο δεξιό μέρος της ορθοπλαγιάς, πάνω από την πηγή.

Κατά την πρώτη ανάβαση από τους Γ. Τορέλλι - Χ. Κουτρούμπα, η 1η σχοινιά έγινε τεχνητά σε ορισμένα σημεία τα οποία μάλλον γίνονται ελεύθερα, ενώ ή 2η σχοινιά έγινε ελεύθερα.

Χρήσιμα υλικά για την επανάληψή της είναι μια πλήρης σειρά καρύδια, μια σειρά friends (έως το Camalot #3), ενώ για τα τεχνητά της 1ης σχοινιάς χρειάζονται 2 talon της Black Diamond και 2 σκάλες.

Πηγή: Γ. Τορέλλι
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Παρνασσός
Τοποθεσία: Κούβελος
Δημοσίευση: 2011-10-03
Τροποποίηση: 2011-10-03