Τύμφη - Τσούκα Ρόσσα - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Rock, Mixed, Traditional

[1] "Δρόμος του Ήλιου", [2] "Χούνη της πέρδικας", [3] "Τζάμπα Βόλτα", [4] "Χριστόφορος Μαρίνος", [5] "Φεγγαροπρόσωπη", [6] "Αποστόλου - Μπουντόλα - Σπανούδη", [7] "Ουρλιαχτό της πεταλούδας", [8] "Νίκος Ηλιάκης", [9] "Αυγουστιάτικος Βοριάς", [10] "Κάλλου - Τζοβάρα", [11] "Αρχοντόπουλο", [12] "Βασούλα", [13] "Αγριοφράουλα", [14] "Αγριοκάτσικο", [15] "Πύργος του Γέρακα"

Σημειώσεις:

- Τα αναπτύγματα δόθηκαν με βάση τις δημοσιεύσεις των πρώτων.

- Η διαδρομή Μιχαηλίδη έχει άγνωστη χάραξη.

Το ραπέλ της ορθοπλαγιάς που ξεκινάει από το αριστερό άκρο του μεγάλου διαζώματος, αριστερά από σπηλιά

[7] "Ουρλιαχτό της πεταλούδας", [8] "Νίκος Ηλιάκης", [9] "Αυγουστιάτικος Βοριάς"

[10] "Κάλλου - Τζοβάρα", [11] "Αρχοντόπουλο"

"Νηστεία"

[1] "Βουτυρόπουλου - Αθανασιάδη", [2] "Των Αρτινών", [3] "Χούνη της πέρδικας", [4] "Νηστεία"

"Θεόφιλος Χατζησυρλής"

Πηγή: Κορφές τ. 142, Ανεβαίνοντας τ. 17 - τ. 22 - τ. 33
Φωτογραφίες: Κορφές, Ανεβαίνοντας, Α. Μπόσκος
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Τσούκα Ρόσσα
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2017-12-19