Παρνασσός - Κούβελος - Ν. Ορθοπλαγιά

Rock, Traditional

[1] «Μιχαηλίδη - Τροχάνη», [2] «Ολική επαναφορά», [3] «Διεδρική επαναφορά», [4] «Οικογενειακή υπόθεση», [5] «Διάβασέ με», [6] «Μπάμπης Τσουπράς», [7] «Δόγμα», [8] «Χρυσή τομή», [9] «Αγνώστων», [10] «Νεροσυρμή», [11] «Πρωτότοκος», [12] «Το σφυρί του Τωρ», [13] «Νυχτερινές καμπάνες», [14] «Ο Καλός, ο κακός και ο άσχημος», [15] «Διφωνία», [P1] Ημιτελής (Δ. Σωτηράκη), [P2] Εγκαταλελειμμένη ημιτελής (Αγνώστων), [P3] Εγκαταλελειμμένη ημιτελής (Α. Γράψα - Ν. Σακελαρίου), [P4] Ημιτελής (Γ. Τορέλλι), [P5] Ημιτελής (Γ. Αλιγιάννη), [P6] Ημιτελής συνέχεια της «Διάβασέ με» (Α. Γράψα - Ν. Σακελαρίου).

[1] «Τέσσερις κόρες και ένας γιος», [2] «Χαμένο σεντούκι», [3] «Κώστας Στεφανουδάκης, [4] «Μιχαηλίδη - Τροχάνη».

Ο «Διαμαντής».

Η «Διεδρική επαναφορά», παραλλαγή της διαδρομής «Ολική επαναφορά».

Η «Δια πυρός και σιδήρου».

Πηγή: Γ. Βουτυρόπουλος, Α. Γράψας, Γ. Τορέλλι, Α. Κωνσταντινίδης, Δ. Μαυρόπουλος, J. Repol, Ανεβαίνοντας
Φωτογραφίες: Ανεβαίνοντας, Δ. Μαυρόπουλος, Α. Κωνσταντινίδης, Γ. Τορέλλι
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Παρνασσός
Τοποθεσία: Κούβελος
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2013-04-15