Παρνασσός - Γεροντόβραχος - Β. Ορθοπλαγιά

Mixed, Traditional

[1] "Αριστερό λούκι", [2] "Stolichnaya", [3] "aSki", [4] "Σταματίου - Λεοντιάδη", [5] "Ουράνιο τόξο", [6] "Ρόκο I, [6α] "Ρόκο II", [7] "Χλιδή", [8] "Μιχαηλίδη - Pronxaf", [9] "Χορτολάγνος", [10] "Υποψία", [11] "Noel", [12] "Sugar mountain", [12α] "Γιώργος", [12β] "Δεξιά έξοδος", [13] "Άγιος"

[1] "ΦΟΥΝΤΑΜΕΝ", [1α] "ΦΟΥΝΤΑΜΕΝ" (δεξιά είσοδος), [2] "Κουτί της Πανδώρας", [3] "Respect", [3α] "Respectful" (παραλλαγή "Respect"), [4] "Καλιγούλας"

"Καλιγούλας"

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 12 - τ. 13, Γ. Βουτυρόπουλος, Γ. Τορέλλι, Α. Καραπετάκος, Γ. Καρνάκης
Φωτογραφίες: Ανεβαίνοντας, Θ. Κυτίπης, Α. Γεωργόπουλος
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Παρνασσός
Τοποθεσία: Γεροντόβραχος
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2019-03-30