Όνεια - Οξύ - Β. Ορθοπλαγιά

Rock, Traditional

Η "Κόψη της Ωραίας Ελένης"

"Τσίριο το πρώτο"

Πηγή: Κ. Ανδρέου, Γ. Αποστόλου
Φωτογραφίες: Κ. Ανδρέου, Γ. Αποστόλου
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Όνεια
Τοποθεσία: Οξύ
Δημοσίευση: 2009-12-02
Τροποποίηση: 2013-04-15