Αναρρίχηση

Rock, Ice, Mixed, Traditional, Sport, DryTooling

Ο πύργος του Αγίου Πνεύματος στα Μετέωρα.

Φωτογραφίες: Δ. Μαυρόπουλος
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2020-02-18