Αναρρίχηση

Rock, Ice, Mixed, Traditional, Sport, DryTooling

Ο πύργος του Αγίου Πνεύματος στα Μετέωρα.

Πηγή:
Φωτογραφίες: Δ. Μαυρόπουλος
Μετάφραση:
Επιμέλεια:
Περιοχή:
Τοποθεσία:
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2020-02-18