Παρνασσός - Κούβελος

Rock, Traditional
Φωτογραφίες: Γ. Βουτυρόπουλος
Περιοχή: Παρνασσός
Τοποθεσία: Κούβελος
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2021-04-23