:: free online climbing guide for the Hellenic mountains ::
Change language to EL


Parnassos - Gerontovrahos - N. Face

[1] "Aristero louki", [2] "Stolichnaya", [3] "aSki", [4] "Stamatiou - Leontiadi", [5] "Ouranio toxo", [6] "Roko I", [6a] "Roko II", [7] "Hlidi", [8] "Michailidi - Pronxaf", [9] "Hortolagnos", [10] "Ypopsia", [11] "Noel", [12] "Sugar mountain", [12a] "Giorgos", [12b] "Dexia exodos", [13] "Agios"

[1] "FOUNTAMEN", [1a] "FOUNTAMEN" (right start), [2] "Kouti tis Pandoras", [3] "Respect", [3a] "Respectful" (variation of "Respect"), [4] "Kaligoulas"

Source: Anevenontas i. 12 - i. 13, G. Voutyropoulos, G. Torelli, A. Karapetakos

Photographs: Anevenontas, Th. Kytipis

Translation: E. Katsikerou

Editing: Routes.gr

Athens local time is
28/06/2017, 22:07:55
Copyright © Routes.gr - D. Mavropoulos | Legal notice |